Inicio > Academias > Barcelona > Academia Granés


  Menú de la academiaAcademia: "Academia Granés"

Ubicación: Barcelona (Barcelona)
Tipo de centro: Academia o centro de estudios privado
Categorías: Apoyo, Ciencias y Tecnología, Humanidades, Preparación Exámenes
Dirección: Passatge de la Concepció, 15     Barcelona (Barcelona)    C.P.: 08008
Teléfono: 93 215 54 41 / 93 215 49 03   
Web academia: http://www.batxilleratgranes.com/
 Nota academia: Nota de la academia.    3 Opiniones   |   Situación   |   Contacta   |   Recomendar a tus amigos


Gestiona esta academia en todoeduca.com

Si esta es tu academia o centro de estudios, date de alta gratis como gestor de academias. Podrás reclamarla para modificarla, crear anuncios, añadir imágenes, videos, etc.


Sobre la academia o centro de estudios:

Descripción:
La millor formació acadèmica i humana a Granés Batxillerat

Som una escola íntegrament i exclusivament dedicada al batxillerat a Barcelona. Tot el nostre esforç està centrat en aquest únic nivell, cosa que permet optimitzar recursos docents i oferir molts més itineraris que cap altre centre, donant així resposta a totes les necessitats formatives i facilitant als alumnes la millor preparació per cada carrera.

A més, tots els alumnes de primer són nous al centre, de manera que la integració en cada grup/classe la fan tots els alumnes alhora, sense que ningú s’hagi de trobar, per tant, en la delicada situació d’haver-se de fer un lloc en un grup cohesionat on els alumnes es coneixen des de fa anys.

També les quotes que han de pagar els alumnes es beneficien de l’especialització del centre. Efectivament, en tractar-se d’una etapa educativa postobligatòria, el batxillerat en els centres privats no gaudeix de finançament amb diner públic, i això fa que les seves quotes reflecteixin sense cap maquillatge els elevats costos que suporta l’ensenyament, un servei de qualitat que té en les despeses de personal el principal component dels costos. Això no obstant, l’especialització del nostre centre en un únic nivell, el batxillerat, permet una optimització de costos que, traslladada a les quotes, les deixa sensiblement més moderades que les de molts altres centres, de vegades molt més grans que el nostre perquè toquen tots els nivells, però amb molts menys alumnes a batxillerat.

a nostra, és l'única escola a Barcelona especialitzada en batxillerat.

Per això podem oferir
MULTIPLES ITINERARIS PER ESCOLLIR

El fet de ser un centre completament dedicat al batxillerat i per tant especialista en aquest nivell ens permet tenir una oferta única per la seva varietat i qualitat:

- 7 itineraris a 1r de batxillerat

- 20 itineraris a 2n de batxillerat
Método:
Un mètode d’avaluació adequat als estudis de Batxillerat
L’avaluació en l’activitat acadèmica postobligatòria, que consisteix en aixecar acta de quins són els coneixements i les habilitats acadèmiques que han assolit els alumnes després d’un període lectiu, té dues finalitats fàcilment diferenciables. Per una banda, trobem aquella que se’ns fa present més sovint quan ens hi remetem, la de certificar socialment que l’alumne ha assolit unes competències concretes; però, per l’altra, trobem la d’esdevenir un indicador pel mateix alumne sobre quin està essent el seu rendiment.

L’experiència ens ha demostrat que els períodes d’avaluació convencionals, de tres mesos de durada, en general són massa llargs com perquè els alumnes mantinguin la intensitat de treball necessària per assolir els millors resultats possibles, especialment si tenim en compte el canvi radical d’exigència acadèmica que hi ha entre l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat. En alguns casos aquest fet simplement significa l’obtenció d’uns resultats més mediocres que aquells que es podrien haver obtingut, però en altres això pot comportar una repetició de curs que es podria haver evitat. És per això que a la nostra escola vam decidir augmentar la freqüència amb què es realitzen les tandes d’exàmens finals d’avaluació i s’emeten resultats acadèmics oficialment.

A Granés Batxillerat els alumnes de primer de Batxillerat són avaluats 8 vegades per curs i, els de segon, 7. Això significa que els nostres alumnes han de passar per un període d’avaluacions cada 5 setmanes aproximadament, cosa que els permet calibrar prou sovint quina està essent la relació entre l’esforç aplicat i el resultat obtingut. Després de cada període d’avaluació, un butlletí de notes els és lliurat a ells i a les seves famílies, de tal manera que mai es dóna el cas que hom pugui refiar-se equivocadament durant massa temps sobre quina és la situació acadèmica en cada moment. A més, a més, aquest ritme d’avaluacions els permet planificar millor la feina a fer i, per tant, començar a adquirir uns hàbits de treball sòlids, els quals hauran de romadre quan, en etapes posteriors, la pressió avaluativa es relaxi.

Per altra banda, cal tenir ben present que el Batxillerat, encara que aquest en sigui l’aspecte més rellevant, no és tan sols una etapa formativa en què els estudiants han d’assolir una sèrie de competències; sinó que també és, per a molts d’ells, el període en què es prepararan per a enfrontar-se a les Proves d’Accés a la Universitat, del resultat de les quals dependran les facilitats que tinguin per poder triar els estudis que més els interessen. Tot i que s’assemblin, l’eficàcia en l’obtenció de bons resultats en l’examen de les PAU d’una matèria no és sempre idèntica a l’assoliment de competències en la matèria en qüestió; cal, tot sovint, assajar la realització d’un examen com ho fa un intèrpret per la seva actuació en directe. A Granés Batxillerat, sempre que és possible, els exàmens d’avaluació tenen la mateixa estructura i s’hi fa el mateix tipus de preguntes que en aquells que els nostres alumnes es trobaran en aquest procés selectiu, de tal manera que qualsevol d’ells, el dia que hi passin, ja tindran l’experiència d’haver superat anteriorment 15 vegades una situació similar.
Historia:
1954
Després d'uns anys d'exercici de la seva professió d'enginyer industrial, ocupant el càrrec de director en una coneguda fàbrica de paper, a Flaçà (Gironès), Joan Granés Deulofeu (Palafrugell, 1917 – Barcelona, 1998), mogut per la profunda vocació pedagògica que sent des de la seva joventut i dotat d'unes facultats didàctiques excepcionals, funda Acadèmia Granés, amb la finalitat exclusiva de preparar l'Ingrés a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials (pla 1948). El 19 de març de 1954 i comptant amb la benedicció d'un bisbe, Dr. Gregorio Modrego, com era de rigor a l'època, s'inaugura el local, al primer pis de l'edifici número 73 del Passeig de Gràcia de Barcelona, on rebran la seva formació fonamental milers d'enginyers industrials, molts dels quals, després, ocuparan bona part dels càrrecs més rellevants de la indústria, les finances, el comerç, la docència universitària i la política del nostre país.

1956
Joan Granés Deulofeu, convençut que la deficient preparació amb que molts dels alumnes arriben a l'Acadèmia és la causa del seu fracàs posterior en l'examen d'ingrés a l'Escola d'Enginyers, decideix ampliar l'activitat educativa del centre amb la preparació del curs Preuniversitari, a fi i efecte de disposar d'un any més de labor formativa sobre els seus alumnes, per tal que adquireixin una formació tan sòlida i completa com la dificultat de l'Ingrés demana.

1957
La llei de 20 de juliol fixa un nou pla d'Ordenació de les Ensenyances Tècniques que substitueix l'Ingrés per dos nous cursos: el Selectiu, comú a totes les Escoles Tècniques Superiors i Facultats Universitàries de Ciències, i el curs d'Iniciació, específic per a cada Escola.
D’ara endavant, Selectiu i Iniciació -tant per a alumnes lliures com oficials, impartits de dilluns a dissabte i fins i tot els diumenges quan s’apropen els exàmens-, juntament amb el curs Preuniversitari, ocuparan tota l’activitat docent del centre.

1964
Una nova modificació del pla d’estudis de les Escoles Tècniques Superiors d’Enginyeria i Arquitectura suprimeix els cursos Selectiu i Iniciació. A partir d’ara Acadèmia Granés se centra, en primer lloc, en el curs Preuniversitari i, en segon, en la preparació dels dos primers cursos de les carreres superiors d’Enginyeria Industrial i Arquitectura, pensant en aquells alumnes -molts- que no en tenen prou amb les classes de les respectives Escoles Tècniques Superiors i que acudeixen a l’Acadèmia atrets per l’altíssima competència del seu professorat i per l’ambient de treball que s’hi respira.L’èxit creixent del centre deixa aviat petit el local del Passeig de Gràcia i el porta a expandir-se a un altre pis, al carrer València, 281, de Barcelona.

1968
El centre és autoritzat a formar els seus primers grups d’alumnat femení.

1969
S’inaugura un nou edifici, de nova construcció i específicament dissenyat per a satisfer totes les necessitats d’un centre docent modern, al número l5 del Passatge de la Concepció, a Barcelona. El gran increment de superfície disponible que el nou edifici aporta permet a Acadèmia Granés començar a oferir, com a novetat, grups de Preuniversitari de Lletres. S’obren així nous horitzons per a un centre, fins ara, exclusivament dedicat a les Ciències. I encara queda espai per ampliar l’oferta educativa per la base, amb la docència del Batxillerat Superior (cinquè i sisè cursos), donant satisfacció d’aquesta manera a l’antiga aspiració del fundador de disposar, a Preuniversitari, de grups d’alumnes formats a la casa.

1970
Noves disposicions ministerials substitueixen el Preuniversitari pel COU (Curs d’Orientació Universitària), amb la novetat que aquest, a diferència del primer, ja no tindrà com a colofó un examen de maduresa a la universitat. L’eliminació d’aquest examen és lamentada pel centre, perquè, entre altres coses, sempre l’ha vist com una possibilitat més de destacar l’eficiència educativa de l’Acadèmia. Afortunadament, i malgrat les protestes estudiantils, el Ministeri rectifica aviat i institueix la famosa “Selectivitat”.

1973
El centre rep autorització per impartir les classes en règim de coeducació (ensenyament mixt noies-nois a la mateixa aula), no sense abans haver hagut de recollir les signatures de les famílies dels alumnes en senyal de conformitat i acceptació de la modificació proposada.

1975
La implantació del BUP (Batxillerat Unificat i Polivalent), nou cicle de tres cursos que ocupa el lloc de l’antic Batxillerat Superior , allarga un any l’escolarització prèvia a la universitat. A partir d’aquí, els alumnes de BUP compartiran el local i el professorat del centre amb els de COU, si bé continuaran essent aquests últims els que constitueixin la part principal de l’alumnat.A aquestes alçades de la història, Acadèmia Granés, com a centre especialitzat en COU, s’ha configurat ja com el millor pont per fer la transició entre l’escola convencional i la universitat. La qualitat superior del seu professorat i el tracte exquisit a l’alumnat són la clau de l’èxit d’un centre nascut per a formar universitaris.

1994
Després d’un llarg període d’estabilitat sense modificacions significatives en els plans d’estudi, i coincidint amb el 40è aniversari del centre, el seu fundador, Joan Granés Deulofeu, rep de mans del president de la Generalitat de Catalunya la medalla Francesc Macià, en reconeixement a tota una vida de treball, intens i fructífer, al servei de la docència.

1998
Una nova llei d’ordenament de l’ensenyament elimina l’EGB (Ensenyament General Bàsic), el BUP i el COU, vigents fins ara, i els substitueix, progressivament, per l’Ensenyament Primari, l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i el nou Batxillerat.El curs 1998-1999, el centre rep els primers alumnes del nou Batxillerat.

1999
Després de 30 anys ininterromputs impartint el COU, el curs 1999-2000 en veu els últims alumnes (tres grups de repetidors).Sota la denominació GRANÉS BATXILLERAT, amb la il·lusió del primer dia i més de 45 anys d’experiència a sobre, el centre enceta una nova etapa dedicada íntegrament al nou Batxillerat.

2011
Han passat 57 anys des de la fundació, els alumnes formats a la casa es compten per desenes de milers i el centre continua la seva labor educativa amb èxit i reconeixement, mentre afronta amb optimisme els reptes de futur.

Oferta formativa:

 •   Ciencias y Tecnología
  • Biología
  • Dibujo técnico
  • Física
  • Geometría
  • Matemáticas
  • Naturales
  • Química
  • Tecnología
  • · Otras ciencias y tecnología
 •   Apoyo
  • ESO y bachillerato
  • Todos los cursos
 •   Preparación Exámenes
  • Pruebas de acceso
  • Selectividad (EVAU)
  • · Otros exámenes
 •   Humanidades
  • Filosofía
  • Geografía
  • Historia
  • Latín y Griego
  • Lengua Castellana y Literatura
  • Sociales

Opina:

Si conoces la academia o centro de estudios, deja tu opinión.


Última opinión:

Nota del centro: Nota del centro.

Opinión:
Estoy totalmente de acuerdo con el ex alumno que califica el centro de "muy pobre". Es un centro ... (leer)

Escrita por: Ex alumno el 21/05/2016


Últimas imágenes añadidas:


Contacta con la academia o centro de estudios:

Por teléfono: 93 215 54 41 / 93 215 49 03
Por e-mail:

Lo sentimos pero no conocemos el e-mail de la academia, por lo tanto no se puede cantactar con ella por este medio.

Logo de la academia:

Logo de la academia.

Situación:

Passatge de la Concepció, 15

08008, Barcelona (Barcelona)Recomendar a tus amigos:

Llegará un correo a los destinatarios que quieras con un enlace a está página y con el comentario que adjuntes.

No es una forma de contacto con el centro, el correo solo llegará a los destinatarios que nos indiques.


E-mail de los destinatarios, separados por un espacio. 8 destinatarios como máximo*:


Tu nombre:

Tu e-mail*:

Comentario adjunto:

Al hacer clic en "Enviar", muestras tu conformidad con nuestro aviso legal y política de privacidad.(*) campos obligatorios.